Bygg i Nord Gruppen AS

Selskapet er morselskap i konsernet Bygg i Nord Gruppen.

Selskapet ivaretar funksjoner knyttet til regnskap og lønn til underliggende selskaper, og bidrar i tillegg med andre administrative tjenester knyttet til prosjektadministrasjon, IT, rådgivning og styreledelse.

Bygg i Nord Gruppen AS har i dag fire ansatte:

Ørjan Johnsgård, daglig leder
Alf Elvebakk, prosjektsjef
Rune Kristensen, økonomisjef
Ida Hamaoui, kontormedarbeider