Bygg i Nord Utbygging AS

Bygg i Nord Utbygging AS (BINU) driver kjøp av større eiendommer, regulering og utvikling av disse, og selger byggeklare tomter til prosjektselskaper i konsernet.

BINU eier en regulert eiendom på Silsand med ca. 90 tomter (herav Boligparken Silsand), noen enkeltstående tomter fra tidligere prosjekt, og en større eiendom på Finnsnes i området ved Byåsen Borettslag.

Kontaktperson:

Ørjan Johnsgård,
tlf. 778 70 321 — mob. 906 43 665