Bygg i Nord Gruppen ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

Bygg i Nord Gruppen skal med sine datterselskaper bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Bygg i Nord Gruppen i årene fremover.

Planer for klima- og miljøarbeidet

 • Vi skal redusere våre klimagassutslipp
 • Vi skal være en pådriver for en mer sirkulær økonomi
 • Vi skal ha et trygt og trivelig arbeidsmiljø i virksomheten
 • Vi skal beskytte arbeidstakernes rettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø i leveransekjeden

Miljøpolicyen følges opp med konkrete mål

 • Øke andel leverandører med miljøsertifisering
 • Redusere mengde avfall og øke sorteringsgraden
 • Enda høyere fokus på HMS – Null skader og ulykker
 • Beholde sykefravær under 5%.
 • Høy trivsel og engasjerte medarbeidere.

For å nå målene skal det gjennomføres følgende tiltak

 • Vi skal regelmessig gjennomgå rutiner for bruk av verktøy, materialer og verneutstyr
 • Være grundig med å kartlegge behov og miljørisiko og søke de mest miljøvennlige alternativene.
 • Oppdatere rutiner for avfallshåndtering
 • Investere i arbeidsmiljøet. I gode arbeidsmiljø øker produktivitet, trivsel og motivasjon.
 • Årlig vurdering av eget miljøarbeid

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Bygg i Nord Gruppen? Send forslag til firmapost@bin-gruppen.no

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn!

Vennlig hilsen

Ørjan Johnsgård
Administrerende direktør