Om oss

Bygg i Nord Gruppen er et konsern som består av flere selskaper innen eiendom-/prosjektutvikling.

Konsernet driver i all hovedsak kjøp og utvikling/regulering av eiendom, samt salg av ferdige boligprosjekter. Konsernet er eier av Senja Elementer som driver elementproduksjon, og som også retter seg mot eksterne entreprenører og byggmestre.

Konsernet er eid av Care Holding AS (Bernt Endrerud) og Ø.Johnsgård AS og har hovedkontor på Laukhellavn 318, Silsand.

Policy

Bygg i Nord Gruppen er bevisste på sitt ansvar for å skape omstilling og endring som får positiv innvirkning på fremtiden for oss alle gjennom fokus på klima, miljø og arbeidsmiljø.  Gjennom vår forretningsmodell og sertifisering i Miljøfyrtårn sikrer vi ansvaret vårt for det lovmessige, menneskelige, samfunnsmessige, miljømessige og bransjerelaterte.

  • Vi skal kontinuerlig jobbe med å forbedre innsatsen for miljøet og drive virksomheten med minst mulig klimafotavtrykk
  • Vi skal tilby alle ansatte grunnleggende gode arbeidsvilkår etterfulgt av trygge arbeidsforhold og et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø
  • Vi forplikter oss til å etterleve krav i regelverk og standarder, kontinuerlig forbedre våre produkter, tjenester og prosesser, og jobbe mot enda høyere produksjonseffektivitet og driftssikkerhet.
  • Vi jobber for å forhindre alle former for brudd på menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold gjennom hele verdikjeden.

Trykk her for en oversikt over samtlige selskap.