6 eneboliger i rekke, Seljebergan, Finnsnes

Bygg i Nord Prosjekt AS har nå overlevert 6 moderne eneboliger i rekke i Seljebergan på Finnsnes.


5 av boligene er på 147 m2 BRA, inklusiv en carport og bod på 24 m2.
1 av boligene har i tillegg en sokkelleilighet på 59 m2.

Alle boligene er solgt, fullført og overlevert til kunder!

Boligene er Husbank-finansiert, og leveres som lavenergiboliger klasse A. Prosjektstart var våren 2012. Første bolig ble overlevert til kunde 20. november 2012, og den sjette og siste ble overlevert 22. april 2013.


>> Se flere pågående prosjekter…