Rødbergodden Eiendom AS

Rødbergodden Eiendom AS — org.nr. 887 997 322 — er et datterselskap i Bygg I Nord Gruppen, og ble stiftet i desember 2004 som et eiendomsselskap. Selskapet administreres og drives av Bygg I Nord Gruppen AS.

Selskapet har siden oppstarten vært eier av tidligere Rødbergodden Fort, både bygningsmasse/anlegg og tilhørende eiendom. Eiendommen ligger på nord-øst-siden av Lenvikhalvøya. Bygningsmassen (med omkringliggende eiendom på ca 45 mål) er i ettertid solgt, og eiendommen er fradelt.

Rødbergodden Eiendom AS sitter fortsatt igjen med en veldig stor og attraktiv eiendom (1700 mål) som er tiltenkt fremtidig utbygging for hytter/fritidsboliger.  Prosjektet har et stort potensiale og har fått tittelen Shoreline RED. Eiendommen og utviklingsprosjektet er lagt ut for salg.

For mer informasjon, se egen hjemmeside:
https://www.shorelinered.no/